Epilepsia : Praktická príručka diagnostiky a liečby epilepsie / Vladimír Donáth , Marián Kuchar , Pavol Sýkora - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 2000.
ISBN 80-08-02968-4
616.89 - epilepsia - príručky - diagnostika - príznaky - liečenie - klasifikácia - terapia - problémy psychické - starostlivos sociálna
vožná K96077 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ