Praktická elektrotechnika / Jerzy Dreszer , Ladislav Vannay prel. - Alfa, Bratislava, 1975.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.3 - elektrotechnika - elektrina - meranie elektrické - prúd elektrický - pole elektrické - prúd striedavý - prúd trojfázový - telekomunikácia - transformátory - stroje elektrické - svetlo - teplo - elektroenergetika - bezpečnos práce - úrazy elektrinou - blesky
vožná K83089 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ