Elektrotechnika / Hubert Meluzin - Alfa, Bratislava, 1973.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.3 - elektrotechnika - elektrostatika - prúd jednosmerný - prúd elektrický - napätie elektrické - elektrochémia - teplo - zariadenia elektrické - magnetizmus - elektromagnetizmus - pole magnetické - indukcia elektromagnetická - prúd striedavý - prúd trojfázový
vožná K37995 D
vožná K37997 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ