Bezpečnosť práce pri montáži a opravách elektrických zariadení / Anton Ďurďovič - Práca, Bratislava, 1975.
Edícia Knižnica bezpečnosti práce
331 - bezpečnosť práce - zariadenia elektrické - ČSN-československé normy - opravy elektrické - úrazy elektrinou - vodiče - uzemnenie - skúšky odbornej spôsobilosti - pomôcky pracovné - pomôcky ochranné - práce výškové - zváranie elektrickým oblúkom - zváranie plameňom - spájkovanie - úrazy smrteľné - pomoc prvá
voľná K43031 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ