Merania v rádiotechnike / Bohumír Kleskeň - Alfa, Bratislava, 1968.
technika - technika meracia - 621.317 - prúd - prúd elektrický - prud vysokofrekvenčný - napätie - napätie elektrické - oscilografy - elektrónky - rozhlas - zosilňovače - rádiotechnika - meranie - meranie elektrické - meranie napätia
vožná K33286 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ