Indická masáž hlavy : Objavte moc dotykov / Náréndra Méhta , Soňa Jagelková prel. - Ikar, Bratislava, 2004.
ISBN 80-551-0794-7
masáže - India - hlava - vlasy - stres - automasáž - svalstvo presilené - migréna - oleje - masáž indická - masáž hlavy - 615.82 - techniky masážne - starostlivosť o vlasy
voľná K96082 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ