Uhožné a lignitové bane Baňa Cigež. Koncernový podnik, Prievidza : 25 rokov / Pavol Remiaš zost. - Osveta, Martin, 1987.
622 - baníctvo - literatúra - literatúra regionálna - bane - bane uhožné - baňa Cigež - knihy viacjazyčné - Prievidza - Cigež - Horná Nitra
vožná K103110 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ