Príručka žeriavnika / Alfréd Willant - Alfa, Bratislava, 1971.
621.8 - technika - žeriavy - laná - laná oceľové - reťaze - údržba - údržba strojov - úrazy - bezpečnosť - bezpečnosť práce - príručky - zariadenia - zariadenia zdvíhacie
voľná K103117 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ