Slovensko-nemecký hovorník / Slovensk zahl. - Lingea, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-969703-8-4
801 - učebnice - učebnice jazykové - jazyk - jazyk nemecký
vožná K103124 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ