Televize pro každého / Vladimír Dašek - SNTL, Praha, 1984.
Edícia Polytechnická knižnice
621.397 - technika - technika televízna - televízory - televízory farebné - príručky - príručky praktické - rozhlas - vysielanie rozhlasové - vysielanie televízne - signál - signál televízny
voľná K83194 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ