Elektřina v našem životě / František Soukup - SNTL, Praha, 1972.
Edícia Redakce elektrotechnické literatury
621.3 - elektrina - energia elektrická - elektrárne vodné - priehrady - elektrárne parné - elektrárne jadrové - elektrárne atómové - rozvody elektrické - ističe - vodiče - svetlo elektrické - žiarovky - osvetlenie - teplo - výťahy - blesky - hromozvody - technika oznamovacia - rozhlas - rádiá (rozhlasové prijímače) - televízia - elektrina v doprave - električky - elektromobily - skraty - úrazy elektrinou - pomoc prvá - bezpečnosť práce - požiare - opravy
voľná K82743 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ