Elektrotechnika / Hubert Meluzin - Alfa, Bratislava, 1972.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
elektrina - svetlo elektrické - osvetlenie - zdroje svetelné - teplo - chladenie - spotrebiče elektrické - zváranie kovov - zváranie elektrickým oblúkom - obrábanie kovov - rozvody elektrické - elektrárne - prístroje elektrické - bezpečnos práce - úrazy elektrinou - trakcia elektrická - elektrina v doprave - dynamo - vozidlá motorové - telegrafia - morseovka - ďalekopis - telefónia - ústredne telefónne - zvuk - záznam zvukový - platne gramofónové - magnetofóny - 621.3
vožná K37435 D
vožná K37437 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ