Spoločné antény pre príjem rozhlasu a televízie / Milan Český - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1968.
621.396 - technika - technika rozhlasová - rozhlas - elektrotechnika - antény - prenos - prenos zvuku - programy - programy rozhlasové - programy televízne - rádiotechnika
vožná K25990 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ