Amatérske krátkovlnové antény / Imrich Ikrényi - Alfa, Bratislava, 1972.
621.396 - technika - antény - antény amatérske - dipóly - vlny - vlny elektromagnetické - ionosféra - linky - linky napájacie - prúd - prúd elektrický - antény krátkovlnové
vožná K83166 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ