Prenosová technika / Josef ábele , Jiří Boltík , Ján Hanák , Pavol Holéczy prel. - Alfa, Bratislava, 1969.
621.396 - technika - technika prenosová - vlny - vlny elektromagnetické - energia - energia elektromagnetická - antény - antény krátkovlnové - technika impulzná - technika televízna - televízia - rádiolokácia - signál - signál rozhlasový
vožná K33285 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ