Elektrotechnika a radiotechnika za školou / Zděněk Paulín - Práce, Praha, 1977.
elektrotechnika - rádiotechnika - energia - energia elektrická - úrazy - úrazy elektrinou - 621.3 - prístroje - prístroje meracie - meranie - meranie elektrické - slaboprúd
vožná K48269 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ