Rádio...? Nič jednoduchšie! / E. Aisberg , Július Slosiar prel. - Alfa, Bratislava, 1971.
621.396 - technika - technika rozhlasová - prúd - prúd elektrický - antény - diódy - rádiá (rozhlasové prijímače) - rádiotechnika - elektrónky
vožná K27998 D
vožná K34011 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ