Elektroenergetika / Václav Holub , Jan Vošický , Pavol Holéczy prel. - Alfa, Bratislava, 1970.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.31 - elektroenergetika - vodiče - zariadenia elektrické - skraty - poruchy zariadení elektrických - rozvodne elektrické - energia elektrická - elektrárne - elektrárne parné - prístroje meracie - elektrárne vodné - reaktory
vožná K33293 D
vožná K33294 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ