Čtení z ruky snadno a rychle : aneb mapa života v dlani / Linda Domin , Pavel Kaas prel. - Alpress, Fr˜dek-MĄstek, 2003.
ISBN 80-7218-860-7
133.6 - čítanie z ruky - chiromantia - teória - schémy - čiary - čiara života - pahorky
vožná K96087 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ