Feminizmus do vrecka : O zanietených politikách / Bell Hooks , Jana Juráňová prel. - ASPEKT, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-8151-009-0
feminizmus - politika - sebauvedomovanie - spravodlivosť sociálna - ženy - práca - násilie - politika sexuálna - lesbizmus - spiritualita - feminizmus vizionársky - 17
voľná K103141 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ