Cesty do minulosti Prievidze : Vybrané kapitoly z histórie Prievidze / Ondrej Čiliak - Mesto Prievidza, Prievidza, 2006.
ISBN 80-969577-5-9
908 - Prievidza - história - región - Horná Nitra - pravek - školy - remeslá - cechy - cesty obchodné - doprava - pošta - knižnice - vzbura ženská - požiare - školstvo - kultúra - veda - múzejníctvo - literatúra - hudba - film - umenie výtvarné
voľná K103146 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ