Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský - Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1959.
621.396 - technika - elektrotechnika - technika vysokofrekvenčná - rádiotechnika - zosilovače - tranzistory - antény - pole - pole elektromagnetické - oscilátory
vožná K83397 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ