Rádioelektronické vysielacie zariadenia / Michail Blagoveščenskij , German Utkin , Igor Balហprel., Miroslav Mikulᚠprel. - Alfa, Bratislava, 1989.
621.396 - technika - zariadenia - zariadenia elektrické - rádiotechnika - technika vysokofrekvenčná - oscilátory - zosilňovače - generátory - napätie - napätie elektrické
vožná K81642 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ