Konstrukce radiotechnických prvků / A. L. Charinskij , Josef Provaz prel. - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1962.
621.396 - technika - rádiotechnika - zariadenia - zariadenia technické - hmoty - hmoty plastické - mazanie - izolanty
vožná K15238 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ