Rádiotechnika : Elektrónkové a tranzistorové prijímače, zosilňovače a magnetofóny / Hubert Meluzin - Alfa, Bratislava, 1973.
621.396 - technika - rádiotechnika - rádiá (rozhlasové prijímače) - elektrónky - polovodiče - zosilovače - elektroakustika - rozhlas - magnetofóny - vysielanie rozhlasové - tranzistory
vožná K40974 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ