Elektrotechnika / Hubert Meluzin - Alfa, Bratislava, 1973.
621.3 - elektrotechnika - prístroje - prístroje elektrické - ističe - poistky elektrické - transformátory - stroje elektrické - stroje jednosmerné - stroje synchrónne - motory - dynamá - polovodiče
vožná K37434 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ