Poruchy rádioprijímačov a ich odstránenie / Bernhard Pabst , Karol Hodinár prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1967.
621.396 - technika - technika rozhlasová - rozhlas - opravy - vysielanie rozhlasové - opravy rádií - príručky - príručky praktické - príručky pre opravárov rádií - tranzistory - transformátory - elektrónky
vožná K25498 D
vožná K35893 D
vožná K81718 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ