Kurs radiotechniky / Jaroslav Dvořáček - SNTL, Praha, 1975.
621.396 - technika - rádiotechnika - obvody - obvody elektrické - kondenzátory - transformátory - elektronika - elektrónky - zosilovače - oscilátory - mikroelektronika - reproduktory - zvuk - rádiá (rozhlasové prijímače) - prúd - prúd elektrický
vožná K44002 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ