Přečerpávací vodní elektrárny / Josef Hušek - SNTL, Praha, 1963.
621.311 - elektrárne - elektrárne vodné - akumulátory - akumulátory hydraulické - elektrárne prečerpávacie - turbíny - čerpadlá - stroje hydraulické - stroje elektrické - generátory - energia elektrická - energia jadrová
vožná K83176 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ