Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička , Július Zachar prel. - Alfa, Bratislava, 1966.
621.396 - technika - rádiotechnika - rádioelektronika - elektrónky - napätie - napätie elektrické - zosilňovače - oscilátory - tranzistory - antény
vožná K36675 D
vožná K81720 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ