Měření v radiotechnice / Bohumír Kleskeň - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1962.
621.396 - technika - rádiotechnika - prúd - prúd elektrický - prud vysokofrekvenčný - napätie - napätie elektrické - meranie - meranie elektrické - oscilometria - elektrónky - polovodiče
vožná K33281 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ