Rádiotechnická príručka / Ambróz Škrovánek prel., Rádiotechnick zahl. - Alfa, Bratislava, 1971.
621.396 - technika - rádiotechnika - príručky - zosilňovače - televízia - televízory - televízory farebné - vysielanie rozhlasové - tranzistory - elektrónky
vožná K82173 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ