Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1967.
621.396 - technika - rádiotechnika - magnetofóny - zosilňovače - prúd - prúd elektrický - logaritmy - príručky - antény - decibely
vožná K82326 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ