Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel. - Alfa, Bratislava, 1970.
621.396 - technika - rádiotechnika - prúd - prúd jednosmerný - prúd elektrický - prúd striedavý - elektrónky - tranzistory - antény - meranie - meranie elektrické - meranie napätia - tabuľky - tabuľky porovnávacie
voľná K38327 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ