Elektrické rozvody v priemyselných objektoch / Rudolf Hurtík - Alfa, Bratislava, 1978.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.3 - elektrotechnika - rozvody elektrické - silnoprúd - normalizácia - schémy - dokumentácia projektová - vodiče - káble - uzemnenie - bleskozvody - budovy priemyselné
vožná K52114 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ