Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn / Václav Honys , Zbyněk Lubovský - SNTL, Praha, 1981.
Edícia Praktické elektrotechnické příručky
elektrotechnika - zariadenia elektrické - príručky praktické - revízie - technik revízny - skúšky odbornej spôsobilosti - hromozvody - bleskozvody - uzemnenie - antény - elektrina statická - meranie - meranie elektrické - odpor elektrický - prístroje meracie - 621.3
vožná K63523 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ