Televízny poradca / Ján Kožehuba - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1963.
621.397 - technika - technika televízna - príručky - príručky praktické - antény - vysielanie televízne
vožná K17046 D
vožná K81719 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ