ABC rádioamatéra / Czeslaw Klimczewski , Anna Bubliaková prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1959.
621.396 - technika - rádiotechnika - elektrotechnika - prúd - prúd elektrický - prúd striedavý - príručky - príručky praktické - rádioamatéri
vožná K81773 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ