Malo to zmysel : Skutočný príbeh / David Menasche , Róbert Hrebíček prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8142-208-9
literatúra americká - romány spoločenské - rakovina
vožná K103155 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ