Analfabetka, ktorá vedela počíta / Jonas Jonasson , Mária Bratová prel. - Ikar, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-551-3820-6
literatúra švédska - romány spoločenské - rasizmus - diktátori - romány humoristické
vožná K103156 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ