Nepokojný muž / Henning Mankell , Jozef Zelizňák prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8114-360-1
literatúra švédska - romány kriminálne - detektív Kurt Wallander
vožná K103161 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ