Havranie dievča / Erik Axl Sund , Jana Melichárková prel. - Ikar, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-551-3805-3
literatúra švédska - trilery - trilery psychologické - romány kriminálne
2. Plameň túžby 3. Pýtiine pokyny
vožná K103165 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ