Nepatrné atómové jadrá - zdroj obrovskej energie / Albert Dietmar , Drahomila Náterová prel., Ondrej Foltín prel. - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1964.
Edícia Polytechnická knižnica
620.9 - energia - atómy - jadro atómové - rádioaktivita - žiarenie - žiarenie ionizujúce - reakcie jadrové - izotopy - reaktory jadrové - urán - plutónium - grafit - berylium - zbrane jadrové - bomba atómová - Hirošima - bomba vodíková - vojna jadrová
voľná K19897 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ