Vojnové 40. roky / Juraj Šebo - Marenčin PT, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-8114-188-1
394 - život spoločenský - život verejný - roky 40-te - Československo - osobnosti slovenské - Bratislava - časy vojnové - umelci slovenskí - športovci slovenskí - kultúra
voľná K103200 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ