Prevádzka, obsluha a údržba silnoprúdového nn zariadenia a zisťovanie chýb / Helmut Frič - Alfa, Bratislava, 1986.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.313 - zariadenia elektrické - pomôcky ochranné - stroje elektrické - transformátory - stroje točivé - pece elektrické - prístroje elektrické - akumulátory - sporáky - kolektory - údržba strojov - revízie - meranie elektrické - prístroje meracie - poruchy elektrické - skraty - požiare - silnoprúd - stroje točivé - kondenzátory - ventilátory - žeriavy - svietidlá - ložiská - sporáky - žehličky - chladničky - vysávače - impregnácia - rozmrazovanie elektrickým prúdom - bezpečnosť práce
voľná K75749 D
voľná K75750 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ