Názorná elektrotechnika : (Kurz silnoprúdovej elektrotechniky I)Základy elektrotechniky / Hubert Meluzin - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1963.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.3 - elektrotechnika - silnoprúd - elektrina - energia - prúd jednosmerný - akumulátory - práca elektrická - elektrostatika - pole elektrické - kondenzátory - magnetizmus - pole magnetické - elektromagnetizmus - indukcia elektromagnetická - prúd striedavý - prúd trojfázový
vožná K16056 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ