Elektrické stroje a prístroje : Elektrické prístroje pre 4. ročník SPŠE / Rudolf Mravec - Alfa, Bratislava, 1976.
Edícia Edícia elektrotechnickej literatúry
621.313 - elektroenergetika - stroje elektrické - prístroje elektrické - spínače - prístroje spínacie - ističe - relé - poistky elektrické - elektromagnety - regulátory - učebnice stredoškolské
vožná K83449 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ