Konstrukce elektrických strojů / E. Wiedemann , W. Kellenberger , Karel Pácal prel., Břetislav Benda prel., Dalibor Zdeněk prel., Emil Ondruška prel. - SNTL, Praha, 1973.
621.313 - stroje elektrické - stroje točivé - materiály konštrukčné - oceľ - železo - kovy neželezné - izolanty - tesnenia - stroje synchrónne - alternátory - stroje jednosmerné - dynamá - stroje asynchrónne - stroje komutátorové - vinutie - izolácia - hriadele - ventilátory - ložiská valivé - ložiská klzné
voľná K83410 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ