Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák - Merkury, Bratislava, 2006.
ISBN 8-80-89143-43-6
342 - manažérstvo - riziko - manažérstvo rizika - situácie kritické - situácie krízové - manažment krízový - systém bezpečnostný - plánovanie krízové - plánovanie civilné núdzové - správa verejná - zdroje ľudské - zdroje finančné - zásobovanie - zdravotníctvo - povodne - požiare - spolupráca cezhraničná - fondy štrukturálne
voľná K103203 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ