Bezpečnosť v 21. storočí / Štefan Volner - Iris, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-89256-36-5
327 - politológia - bezpečnosť - obrana - 21. storočie - riziká bezpečnostné - systém bezpečnostný - globalizácia - násilie - drogy - kriminalita - vývoj vojen - vojny - sila vojenská - zbrane - zbrane jadrové - vojna jadrová - zbrane chemické - zbrane biologické - zbrane elektromagnetické - zbrane inteligentné - munícia - zbrane kognitívne - zbrane rádiologické - zbrane ekologické - zbrane meteorologické - zbrane hromadného ničenia - vojna kybernetická - vojna informačná - nanotechnológia - robotizácia - robotizácia zbraní - robotizácia vojenstva - lietadlá bezpilotné - vzťahy medziľudské
voľná K103206 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ